Facebook Twitter
afeelinglife.com

Hẹn Hò Cho Tâm Hồn Chán Nản

Đăng trên Tháng Sáu 9, 2022 bởi Darrell Eggler

Không có gì có thể gây khó chịu hơn là bị từ chối bởi một giới tính trái ngược, đặc biệt là khi bạn trải qua trầm cảm. Hãy tự tin rằng đây đơn giản là không phải là kết thúc của hành tinh. Mặc dù hẹn hò có thể rất vui, nhưng nó có thể giúp chúng tôi rất nhiều bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy chán nản. Có bạn để chắc chắn nói chuyện và trở thành ý chí tự nhiên nâng cao tinh thần của bạn lên. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn giữ mát và làm theo các hướng dẫn chung này khi hẹn hò trong khi chán nản.

Hãy nhớ rằng bạn có thể cảm thấy bị háo hức vào ngày ban đầu, nhưng trong tương lai và bạn tiếp tục dần dần hẹn hò với cá nhân khi mọi thứ trở thành thói quen mà bạn có thể bắt đầu cảm thấy chán nản. Hãy chắc chắn rằng bạn liên tục làm một cái gì đó, chính xác là cùng một thói quen hết lần này đến lần khác là nhàm chán, cho đến khi bạn hoàn toàn khá hạnh phúc với sự nhàm chán.

Được rồi, chúng tôi chắc chắn đã đến một phần về việc hỏi cá nhân! Điều đó chắc chắn có thể là phần khó nhất đối với bất kỳ ai làm, đặc biệt nếu bạn là người ít hoạt động xã hội hơn. Nhưng đừng tuyệt vọng, nó dễ hơn bạn tưởng tượng. Hãy xem xét nó theo cách này, bạn có thể sợ hãi bất cứ khi nào bạn gọi Gramma cũ qua điện thoại để kiểm tra xem cô ấy thực sự đang làm như thế nào không? KHÔNG! Và tôi rất nghi ngờ cô ấy cũng từ chối bạn. Chỉ cần xây dựng sự can đảm, có thể được thực hiện nó. Diễn tập mọi thứ bạn có thể nói ban đầu, và lấy nó xuống để chất lỏng của nó như thế nào. Tránh bị trầm cảm trong trường hợp bạn bị từ chối. Những người tốt nhất đôi khi bị từ chối.

Nếu ngày tiềm năng của bạn nói có điều đó thật tuyệt. Bây giờ vào ngày ... không bao giờ, bao giờ thảo luận về cách bạn chán nản và cảm thấy thất vọng vào ngày ban đầu. Mọi người có xu hướng bị tắt bởi những người luôn buồn và chán nản. Tìm một bầu không khí nơi bạn cũng như cuộc hẹn của bạn có thể đi sẽ nâng cao tinh thần của bạn. Trong trường hợp bạn đến điểm chính mà bạn đã hẹn hò với người này trong một thời gian nhưng vẫn cảm thấy hướng ra những dấu hiệu trầm cảm thì trong trường hợp bạn tin rằng nhìn thấy khuôn mặt của bạn đủ, có thể ổn khi tâm sự bên trong họ.

Hy vọng rằng nó đã bắt đầu bạn trên con đường đến hạnh phúc với hẹn hò. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ cằm lên.